ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ετήσιο δημόσιο τακτικό ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ειδών ατομικής υγιεινής, για το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 121.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στα τηλ. 210 8951 041 (εσωτ. 122) και 210 8995 771.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter