ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ     

 

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

     Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά», στην οποία συμμετέχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,  ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

    ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 06 Μαρτίου 2014, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111, γ΄όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4174 765, ώρες 10.00-13.00 (αρμόδια κα Αθανασία Αμπατζή)

 

 

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                

*ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

*ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter