ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ

 

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  σε εφαρμογή του άρθρου 97 του Ν. 4314/2014,  ζητά προσφορές από  ορκωτούς λογιστές για τον ελέγχο του Ισολογισμού χρήσης  2015.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν τις σχετικές προσφορές έως την 17-03-2016 και ώρα 14.00 στο e-mail: tmdo@bep.gr

Τμήμα Δ/Ο

Αρμόδια:Δημητροπούλου Ελένη

Τηλ.2014131100

Email: tmdo@bep.gr

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter