ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση την 10-01-2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.30, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

      

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

 

1. Επικύρωση πρακτικών της 20-11-2013.


2. Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Κο Στέφανο Κομνηνό και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης επί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).


3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

       α.     Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών",

                    Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,

                                    της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα

       β.     Τίτλος : 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

                    Άξονας 1: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας,της  

                                    δασοκομίας  και του αγροδιατροφικού  τομέα

                    Μέτρο 123: Προστιθέμενη αξία των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

 

4. Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας το Δ.Σ. θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση

την 13-01-2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.30.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter