Παράταση για την προθεσμία υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών

    Με νεότερη διάταξη του αρθρ.19 Ν.4324/15 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 2/6/15.

  Με την ίδια διάταξη προβλέπεται η  υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων, κατά την 1/4/15,  οφειλών και τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο,  οι όροι   απώλειας της ρύθμισης, επιτρέποντας την  καθυστέρηση  έως ένα μήνα,  τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης,  έναντι της μιας που ίσχυε με την αρχική διάταξη.

  Τόσο η παράταση όσο και οι αλλαγές στους όρους απώλειας και την εντασσόμενη οφειλή επισφραγίζουν τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης του Οργανισμού για άμεσες βελτιώσεις του πλαισίου της ρύθμισης έτσι ώστε να καθίσταται ακόμη πιο ευνοϊκή  για τους ασφαλισμένους, όχι μόνο για να ενταχθούν αλλά και να παραμείνουν συνεπείς σ αυτήν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της.

  Σας ενημερώνουμε ότι  η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.oaee.gr) μέσω της Υπηρεσίας «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ» ή στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ.

  Εάν η οφειλή έχει βεβαιωθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά (www.ika.gr) ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

  Κατωτέρω παρατίθενται διευκρινίσεις για τη νέα ρύθμιση:

Συνοπτικο έντυπο όρων ρύθμισης

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter