Προγραμματισμός επιχειρηματικών αποστολών από το ΥΠΕΞ για το έτος 2017

 

Προγραμματισμός επιχειρηματικών αποστολών από το ΥΠΕΞ για το έτος 2017

 

 

         

           Στην ιστοσελίδα “agora.mfa.gr” που έχει δημιουργήσει και επιμελείται το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει αναρτηθεί και μπορεί να αναζητηθεί, ο προγραμματισμός για την πραγματοποίηση αποστολών ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό για το έτος 2017.

Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρηματικές αυτές αποστολές θα συνδυαστούν με τη σύγκληση συνόδων Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών, που προβλέπονται από τις συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας που έχει συνάψει η Χώρα μας. Ορισμένες, επίσης, αποστολές προγραμματίζονται κατόπιν εκτίμησης των στοιχείων που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών μας για τις δυνατότητες διείσδυσης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

Υπό τη σκιά της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Β8, είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε την ανάγκη οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα να είναι κατά το δυνατόν στοχευμένες. Πράγματι, η εμπειρία που αποκομίσαμε κατά το παρελθόν έτος, από τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με τους παραγωγικούς φορείς της Χώρας μας (Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς φορείς) κατά τη συνδιοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών υπήρξε εξαιρετικά θετική και θα αποτελέσει τον οδηγό των δράσεών μας για το επόμενο έτος.

Για το λόγο αυτό, ζητούν από τα Επιμελητήρια να συνεχίσουν να τηρούν ενήμερα τα μέλη τους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις δράσεις που προγραμματίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και, αφετέρου, να προτείνουν τη διοργάνωση και άλλων επιχειρηματικών αποστολών, στους κλάδους και στις αγορές που εκτιμούν ότι παρουσιάζουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις – μέλη τους.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter