Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

     Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ         

                                       ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

       Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε ακατάλληλες περιοχές επιβάλλει την απομάκρυνσή τους.

      Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση: υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν από την 01η/01/2009, έχουν, δηλαδή, ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια λειτουργίας, διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δεν είναι προβληματικές. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2012 ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά την τελευταία τριετία. Τέλος βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

      Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 400.000 ευρώ.

     Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον Α΄ κύκλο οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15/04/2013 (έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 31/05/2013, μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis . Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Οι προτάσεις, στη συνέχεια, υποχρεωτικά θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή, το αργότερο εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.

      Έντυπα υποβολής, έντυπα πρόσκλησης καθώς και για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στους δικτυακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr  www.espa.gr, και στα τηλ. 210 6965 915 – 896, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter