Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων Υπηρεσιών" (ΕΠΑνΕΚ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ.pdf

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter