Προτάσεις ΒΕΠ για τον Αναπτυξιακό Νόμο

«Προτάσεις Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για τον Αναπτυξιακό Νόμο»

     Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κο Θ. Λαμπριανίδη, με κοινοποίηση στην ΚΕΕΕ και στα Επιμελητήρια της Χώρας, με τις παρατηρήσεις και θέσεις του Επιμελητηρίου μας.

    Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

    «  Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

    Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση διαβούλευσης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και θέσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ελπίζοντας ότι θα αποτελέσει τον μοχλό επανεκκίνησης της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα στηρίξει επί της ουσίας υφιστάμενες επιχειρήσεις, θα δώσει κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες και γενικά θα ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα.

    Συγκεκριμένα οι θέσεις του Επιμελητηρίου μας είναι οι ακόλουθες:

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να έχει τις εξής κατευθυντήριες δομές:

 1. Την χρησιμοποίηση εργαλείων που μειώνουν την γραφειοκρατία
 2. Την τήρηση κανόνων διαφάνειας
 3. Την αποφυγή λαθών και σφαλμάτων των προηγούμενων νόμων.
 4. Την προσέλκυση επενδύσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και είναι παράλληλες με το σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας.
 1. Εισαγωγή.

Α. Οι «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» [(2013/C 209/01) 23.7.2013]. Σε συνέχεια αυτών ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση σε συνεργασία με την ΕΕ του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της περιόδου 2014-2020 [C(2014) 2642 final – 7.5.2014] στον οποίο προσδιορίζονται τα ανώτερα επιτρεπόμενα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων για τη χώρα. Ένα επιπλέον λάθος, στρατηγικής σημασίας αφού η Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης ανήκουν σε Στόχους διαφορετικούς από τις άλλες Περιφέρειες όταν έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση. Να θυμίσουμε ότι βασικό κριτήριο είναι το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί περίπου στο 45% σε αυτές τις Περιφέρειες.

Β. Η χώρα έχει απολέσει σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια τον Ανταγωνιστικό της χαρακτήρα σε τομείς όπως:

Ναυπηγοεπισκευή . Η μεγαλύτερη δεξαμενή της Μεσογείου και η Τρίτη στον Κόσμο παραμένει άδεια από πλοία όταν στον αντίποδα έχουμε τον πρώτο Εμπορικό στόλο. Οξύμωρο. Αντίστοιχα, τα τεχνικά επαγγέλματα χάνονται με το χρόνο καθώς δεν υπάρχουν εργασίες για να προσελκύσουν νέους στο επάγγελμα. Φεύγουν όμως κατά καιρούς κλιμάκια εργατών για να εργαστούν στην αλλοδαπή.

Κατεργασία Δέρματος – Βυρσοδεψία και συναφή επαγγέλματα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80’ περιμένουμε να οριοθετηθεί κατάλληλος χώρος μεταφοράς των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το δέρμα. Αποτέλεσμα; Τα δέρματα των ζώων πηγαίνουν στο εξωτερικό , κυρίως Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία, για επεξεργασία. Οι βιοτεχνίες υποδημάτων έγιναν μη ανταγωνιστικές. Αντίστοιχα επαγγέλματα χαθήκαν ή χάνονται όπως η ρέουλα, ο κάλφας ό κόφτης.

Κατεργασία βάμβακος και Νηματουργεία .Όλο το βαμβάκι αλλά και το μαλλί υψηλής ποιότητας διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού για επεξεργασία. Μεγάλα κλωστήρια , βιοτεχνίες ενδυμάτων έκλεισαν ή ακόμα χειρότερα επένδυσαν σε γειτονικές χώρες. Ακόμα και τώρα, προσωπικό από τις Σέρρες χρησιμοποιεί καθημερινά η GALLOP στη Βουλγαρία για την κατασκευή εσωρούχων. Μεγάλες Ελληνικές εταιρίες, όπως οι BSB, AΤTRATIVO κτλ, διατηρούν μονάδες στη γειτονική Αλβανία και Σκόπια. Μόνον ο σχεδιασμός γίνεται πλέον εδώ. 

Ας κοιτάξουμε στο παρελθόν, την ιστορία μας και να διδαχθούμε από αυτήν.

Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Να μην είναι ένας ακόμα Αναπτυξιακός Νόμος με ένα νούμερο γραμμένο στον Προϋπολογισμό που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Να μην γίνει ένα ακόμη φοροεισπρακτικό μέσο, δια μέσου της καταβολής παραβόλου αναλόγου της επένδυσης που ορθά απαιτείται και καταβάλλεται από τον εκάστοτε επενδύτη αλλά ποτέ το κράτος δεν ανταπέδωσε, ούτε του έδωσε απάντηση στο αίτημα του.

Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η χώρα μας κατέκτησε τον κόσμο και έγινε γνωστή από τα εμπορικά της πλοία που μετέφεραν προϊόντα πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης.

Με το σκεπτικό αυτό προτείνουμε: 

1. Παλαιά Επιχειρηματικά Σχέδια

Ο νέος Αναπτυξιακός πρέπει να φροντίσει για τα εκκρεμή επιχειρηματικά σχέδια. Εκκρεμότητες των παλαιοτέρων Αναπτυξιακών Νόμων που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α)Στα σχέδια που έχουν εγκριθεί και εκκρεμούν αποπληρωμές δόσεων

Β)Σε αυτά που δεν έχουν λάβει οι επενδυτές τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων τους από ενστάσεις ή μη. Η πολιτική των αποφάσεων την περίοδο του Αυγούστου που ακολουθήθηκε στο παρελθόν από το Υπουργείο που καλούσε τους επενδυτές να επικαιροποιήσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον καλό θα ήταν να μην επαναληφθούν.

Αν υπάρχει σχετική αδυναμία, τότε ορθό, νόμιμο και φρόνιμο θα ήταν να επιστραφούν οι καταβολές των παραβόλων έντοκα.

 1. 2.    Γραφειοκρατία και χρόνος αξιολόγησης – ευελιξία

Μείωση τη γραφειοκρατίας και του χρόνου αξιολόγησης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα να βελτιωθεί και για το φυσικό αρχείο των αιτήσεων τα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των επενδύσεων (βιομηχανία, μεταποίηση, πρωτογενής, υπηρεσίες), και οι Περιφέρειες να αποκτήσουν ρόλο υποδοχής αιτημάτων. Αντίστοιχα, για την διευκόλυνση των αξιολογήσεων να οριστούν και να εκπαιδευτούν κατάλληλα το προσωπικό των Επιμελητηρίων ή και οι συνεργάτες αυτών. Να ακολουθηθεί ένα αντίστοιχο σκεπτικό όπως και στις Προμήθειες του δημοσίου, όπως το ΕΣΗΔΗΣ.

Εθνικό Μητρώο Ελεγκτών - Διαδικασία Ελέγχου και πιστοποιήσεων και ρόλος των επιμελητηρίων

Σύμφωνα με τον Ν3908/2011 και το ΠΔ 33 άρθρο 10 τα όργανα ελέγχου απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Εθνικό Μητρώο Ελεγκτών και ένας τουλάχιστον θα πρέπει να είναι υπάλληλος της Υπηρεσίας, Προτείνονται τα ακόλουθα:

 • Να καθιερωθεί συστηματικά η διαρκής εκπαίδευση των μελών είτε εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης.
  • Να τυποποιηθεί η διαδικασία ελέγχου με καθιέρωση πρότυπων εγγράφων αλλά και έκδοση εγχειριδίου (manual) αντίστοιχο του Ν.2601/98 και με το εγχειρίδιο-οδηγό αξιολόγησης.
  • Τα επιμελητήρια πρέπει να αποκτήσουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο ως φορείς ή κέντρα προσέλκυσης επιχειρηματιών. Οι διαδικασίες ελέγχου, πιστοποιήσεων, που είναι σημαντικά χρονοβόρες πρέπει να αναληφθούν από τα επιμελητήρια ή τις αναπτυξιακές εταιρείες τους κατά περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να επανενεργοποιηθεί το ΠΔ υπ’ αριθμ. 35 «Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (Α' 261) και ν.3908/2011 (Α' 83) από Πιστοποιημένους Φορείς» και να συμπεριλάβει τα επιμελητήρια.
 1. Στόχευση σε τομείς Ανάπτυξης της χώρας.

Στρατηγικά πρέπει να αναλυθεί κάποτε στη χώρα αυτή το τι πόρους διαθέτει και που θέλει να φτάσει. Πιο πάνω αναφέρθηκαν κατηγορίες, ενότητες κλαδικών επαγγελμάτων. Νέες ευκαιρίες όπως το περιβάλλον και η ενέργεια δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με τόσους οικιακούς ρύπους, υδάτινους πόρους, ηλιοφάνεια και αέρα να μην έχει αυτάρκεια σε ενέργεια και ακόμα περισσότερο να εξάγει .

 1. 4.      Κίνητρα

Προσδιορισμός περιοχών και ζωνών επένδυσης. Δημιουργία Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Πάρκων. Προαναφέρθηκε το πρόβλημα των Βυρσοδεψείων, χαρακτηριστικό της αναλγησίας ενός κράτους που αντιμετωπίζει το επιχειρείν ως εχθρό. 

Καθορισμό σε συνεργασία με τις Περιφέρειες ζωνών Ανάπτυξης ή ακόμα και εκμετάλλευσης περιοχών , όπως το ΒΙΠΑ Σχιστού. 

Με την παρούσα οικονομική κατάσταση από την μία πλευρά και τις οικονομικές εκκρεμότητες των προηγούμενων επενδυτικών νόμων από την άλλη,  το βέβαιο είναι ότι κίνητρα χρηματικά δεν θα είναι μεγάλα. Ως επιλέξιμοι να είναι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας (τουλάχιστον για τα αφορολόγητα αποθεματικά ). Συνεπώς η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι σε φορολογικά κίνητρα. 

a)              Η χρήση φορολογικών κινήτρων.

Έκπτωση φόρου με χρήση αφορολόγητου αποθεματικού για κερδοφόρες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης να είναι υψηλότερο της κεφαλαιακής και με δεσμεύσεις όπως πχ η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού.

b)             Η επιδότηση επιτοκίου ή και εγγύηση δανείων από το δημόσιο όπως ενδεικτικά εφαρμόστηκε εκτενώς στο πλαίσιο του Ν.2601/98. Στην παρούσα συγκυρία με το ύψος των επιτοκίων να έχει ανέβει σημαντικά το κίνητρο της επιδότησης επιτοκίου θα πρέπει να επανεξεταστεί ίσως και σε συνδυασμό με το ΤΕΠΙΧ (Ταμείο Επιχειρηματικότητας).

c)              Η δυνατότητα κάλυψης λειτουργικών δαπανών για ΜΜΕ στα πλαίσια όπως εφαρμόζεται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ για νέες start up επιχειρήσεις αλλά με άμεση σύνδεση των παροχών αυτών. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση επιδοτηθεί για λειτουργικές δαπάνες σε ασφαλιστικά ταμεία, αυτά άμεσα να απορροφούνται από το ταμείο από το Υπουργείο και όχι όπως σήμερα όπου καταβάλλει ο επενδυτής και αναμένει μετά από εξάμηνο να του δοθούν οι καταβολές. Να γίνει πλέον κατανοητό ότι η άμεση ρευστότητα είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του συστήματος και της Ανάπτυξης.

d)             Η βελτίωση της ροής των εκταμιεύσεων και η δυνατότητα συμψηφισμού με υποχρεώσεις προς το δημόσιο.

 1. Συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών κλαδικών φορέων, όπως Ομοσπονδίες και Επιμελητήρια, τόσο στα όργανα διαμόρφωσης πολιτικών, όσο και στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας και τις σχετικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.
 2. Δυνατότητα εκμετάλλευσης παλαιών εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων από νέους επιχειρηματίες και σχήματα ή ακόμα και ΣΔΙΤ και μετατροπή αυτών σε μικρές επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ή και σε αναβίωση μονάδων παραγωγής. 
 3. Να τεθούν ρεαλιστικά κριτήρια στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων με μικτή λειτουργία (εμπόριο ή υπηρεσίες και μεταποίηση)
 4. Εφαρμογή των απλοποιήσεων του νόμου 3982/2011 καθώς και εξορθολογισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας  και ειδικότερα η διεύρυνση  των ορίων της περιβαλλοντικής κατάταξης Β αντί Α2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τη θέση μιας βιομηχανίας (π.χ. μέσα στον αστικό ιστό ή σε ερημική περιοχή με μεγάλη φέρουσα ικανότητα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, υφιστάμενη μονάδα μεταποίησης πρωτογενούς παραγωγής 20ετούς λειτουργίας, να μην μπορεί να επεκτείνει την δραστηριότητά της για το λόγο ότι προ πέντε ετών κάποιος αυθαίρετα και σχετικό νομοθέτημα νομιμοποίησε αγροικία στα 500 μέτρα από την μονάδα.
 5. Προώθηση "clusters" επιχειρήσεων με αυστηρά κριτήρια, που να διασφαλίζουν τη συνεργασία των επιχειρήσεων για την παραγωγή ανταγωνιστικού και ολοκληρωμένου προϊόντος ή και υπηρεσίας.
 6. Ενιαία Εφαρμογή στις Περιφέρειες  του νόμου περί αδειοδοτήσεων.
 7. Κίνητρα όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού. Παράδειγμα να αποτυπώνεται το σύνολο των εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο της παραγωγής και ανάλογα να μειώνεται το κόστος της KW.   
 8. Η εφαρμογή του Νομου3982/11, με άμεση ενεργοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και όλων των απαραίτητων διατάξεων για την λειτουργία των επιμελητήριων ως Αδειοδοτούσες αρχές. Ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου των Επιμελητηρίων σε πολύτιμους συνεργάτες των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας όπως εφαρμόζεται  στην Αγγλία, Γερμανία Γαλλία και Ισπανία.
 9. Η συνεργασία Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις σε δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή και υπηρεσίας ή ακόμα και η εξέλιξη της. 

 Οι προτάσεις μας για την Ναυτιλιακή Βιομηχανία είναι οι ακόλουθες:

 • Να επαναλειτουργήσει το εμπορικό Τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτο ανάδοχο που μπορεί να είναι μιας μορφής cluster (εργαζόμενοι, επιμελητήρια και ένωση εφοπλιστών)  και να εξειδικευτεί, τόσο στην επισκευή πλοίων, όσο και στη ναυπήγηση εξειδικευμένων πλοίων.
 • Να περιέλθει στο Δημόσιο η και αντίστοιχα με το ανωτέρω σχήμα διοίκησης, το πολεμικό τμήμα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά . Ας γίνουν τα Ναυπηγεία από χώρος αντιπαλότητας και συμφερόντων, χώρος αμοιβαίου οφέλους.
 • Η δημιουργία κινήτρων μέσω στρατηγικών για την Ναυτιλιακή βιομηχανία όπως με την ισχύουσα "LeaderSHIP 2020".
 1. Κεφαλαιουχικά ποσοστά κίνητρων

Πρόταση μας είναι να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών αφού το βασικό κριτήριο του ΑΕΠ και ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης),  έχει μεταβληθεί αρνητικά για Αττική και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των κριτηρίων των υπολοίπων 7 Περιφερειών. Κατά συνέπεια όλες οι περιφέρειες (με ΑΕΠ <75% του μ.ο. της ΕΕ των 27) η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης είναι 25% για τις Μεγάλες, 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται με νέες θέσεις εργασίας κατά 10% ανά περίπτωση αλλά και με σχετικές δεσμεύσεις διατήρησης αυτών.

   Με την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία και θα ψηφισθεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και διευκρινίσεις».

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter