ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

        ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

    Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ10/42/1026950/25-06-2013  (εγκύκλιος 32) της Διοικητού του ΟΑΕΕ με την ρύθμιση «Νέα Αρχή» επιχειρούνται μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλομένων εισφορών στον ΟΑΕΕ, με την παροχή κινήτρων που καθορίζονται από τον χρόνο ανταπόκρισης και ένταξης των ενδιαφερομένων, αλλά και τον χρόνο εξόφλησης των οφειλών.

    Επιπλέον επέρχονται σημαντικές καινοτομίες ως προς την τμηματική εξόφληση των εισφορών. Συγκεκριμένα:

-Αποδεσμεύεται η καταβολή της δόσης με την τρέχουσα εισφορά και θα καταβάλλεται κάθε μήνα ενώ η τρέχουσα κάθε δίμηνο.

-Η πάγια εντολή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τμηματική εξόφληση χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.

-Από 01/01/2013 καταργούνται τα τέλη καθυστέρησης και το ποσόν της  κύριας οφειλής επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο.

-Υιοθετείται η επιβάρυνση της κύριας οφειλής με επιτόκιο ανάλογο με τον χρόνο αποπληρωμής της ρύθμισης.

-Υιοθετείται η διαδικασία αξιολόγησης της αδυναμίας του οφειλέτη να εξοφλήσει και της βιωσιμότητας της ρύθμισης, δηλαδή η δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στην καταβολή των δόσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

-Καταργείται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με την υπαγωγή στη ρύθμιση και αντικαθίσταται με πιστοποιητικό οφειλής.

   Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν  όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή σε κύρια και επικουρική ασφάλιση ΟΑΕΕ) πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση),

     Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως την 31/12/2012 και δεν υπήχθησαν σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν εκπέσει του δικαιώματός τους, τελούν σε αναστολή είσπραξης, υπήχθησαν σε άλλες ρυθμίσεις που είναι ενεργές.

    Προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: φορολογική ενημερότητα από 01/01/2013, υποχρεωτική καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, αδυναμία εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος, δυνατότητα ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή και μη ύπαρξη καταδίκης ή άσκησης ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή.

   Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος είναι το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter