ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΤ ΣΤΟ ΒΕΠ

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΤ ΣΤΟ ΒΕΠ

  Σας γνωρίζουμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά υλοποιεί προγράμματα για τεχνικούς Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας καθώς και σεμινάρια ΕΦΕΤ, επιπέδου 1 για εργαζόμενους σε καταστήματα επισιτισμού και επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τρόφιμα.

Στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χώρους Εργασίας, συνολικής διάρκειας 35 ωρών».

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 160 (εκατόν εξήντα) ευρώ.

 Στις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας, ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χώρους Εργασίας, συνολικής διάρκειας 10 ωρών».

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 70 (εβδομήντα) ευρώ.

    Τέλος, το πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που  καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχουν σχέση με τα τρόφιμα, έχει στόχο  να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.

Μετά την λήξη του προγράμματος διάρκειας 10 ωρών οι καταρτιζόμενοι θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση ΕΦΕΤ.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 (εκατόν είκοσι) ευρώ,, συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου των 30 (τριάντα) ευρώ για τις εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή σε κάποιο από το προγράμματα καταβάλλεται προκαταβολή, ύψους 30 (τριάντα) ευρώ. Το υπόλοιπο ποσόν θα καταβληθεί πριν από την έναρξη των προγραμμάτων και αφού προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων και στην Γραμματεία της Διοίκησης, τηλ. 210 4174 765 και 210 4174 125, αντίστοιχα.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter