ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

     ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησε από 30/12/2013 η υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

   Συγκεκριμένα σε εξέλιξη είναι τα προγράμματα:

   1)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»

    Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 4.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελούμενους του εν λόγω προγράμματος, την επομένη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στους συγκεκριμένους δικαιούχους. Ωφελούμενοι είναι οι ενταγμένοι στα προγράμματα.

     Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες.

2)Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 2.000 ανέργων νέων, ηλικίας έως 35 ετών, με τον διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

    Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση των ανέργων νέων στην απασχόληση με ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων θα ανέλθει στα 2.000 άτομα και θα δοθεί προτεραιότητα στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

    Οι αιτήσεις και στα δύο προγράμματα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.   

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter