ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – GS1 BARCODES – GEPIR

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – GS1 BARCODES – GEPIR

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι ο GS1 Association Greece, νόμιμος  εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση GS1 κωδικών BARCODES (γραμμωτός κώδικας), θέλοντας να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό για την αποφυγή τυχόν παραπλάνησής του για την ελληνικότητα των προϊόντων που φέρουν barcodeς με πρόθεμα 520 και 521, υπενθυμίζει ότι:

*Οι κωδικοί GS1 είναι διεθνείς και κατά κανόνα ανεξάρτητοι από την χώρα προέλευσης, παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.

*Τα τρία πρώτα νούμερα ενός  GS1 προσδιορίζουν την χώρα στην οποία εκδόθηκε ο κωδικός από τον αρμόδιο φορέα για λογαριασμό της κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης – συνήθως ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος- που επιθυμεί να κωδικοποιήσει τα προϊόντα που διακινεί, π.χ. για την Ελλάδα 520 και 521, για την Γαλλία 300-379, κλπ. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται ή κυκλοφορούν στην ίδια χώρα.

   Υπάρχουν, για παράδειγμα, προϊόντα με πρόθεμα 520 , τα οποία κατασκευάζονται στη Βουλγαρία από ελληνική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα και προϊόντα με πρόθεμα 509 (της Μ. Βρετανίας), τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα από ελληνική επιχείρηση. Για τους λόγους αυτούς οι καταναλωτές, αναφορικά με την προέλευση/παραγωγή των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν, πρέπει να ενημερώνονται από την ετικέτα του κάθε προϊόντος, π.χ. «Κατασκευάζεται στην Ελλάδα» ή «Χώρα προέλευσης: Ελλάδα».

   Εργαλείο βασικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την πιστοποίηση της εγκυρότητας των GS1 κωδικών, είναι η διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης GEPIR, που περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς σε διεθνές επίπεδο και πάνω από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο. Χρησιμοποιείται τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις για επιβεβαίωση των στοιχείων των εμπορικών συνεργατών τους και εξασφαλίζει το εισιτήριο των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

     Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του GS1 Association Greece : http://www.gs1greece.org και την ηλεκτρονική διεύθυνση http://gepir.gs1.org.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter