ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΒΕΠ ΜΕ ΓΓΒ ΚΑΙ ΕΟΠΠΕΠ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΠ ΜΕ Γ.Γ.Β. & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΟΠΠΕΠ

 

Συζητήθηκαν η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ΜΜΕ   και της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων.  

 

  Την επιτακτική ανάγκηνα απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και της αδειοδότησης και πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, γιατί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ενώ αναφέρεται σε απλοποίηση,των διαδικασιών, κατ΄επίφαση είναι τέτοια, γιατί στην ουσία επιβάλλει γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολλά δυσβάκτατα πρόσθετα τέλη,  επεσήμαναν στις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποίησαν στις 19/05/2015, εκπρόσωποι του ΒΕΠ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, κο Α. Μιχάλαρο, με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κο Γ. Τόλιο και τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ, κο Γ. Βουτσινά. 

    Ειδικότερα στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κο Γιάννη Τόλιο, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

     -Τα θέματα που ρυθμίζονται από το υπ΄ 122 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 196 Α΄ /23-09-2014), με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις: α) έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, το περιεχόμενο και η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, ομάδα και βαθμίδα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και β) αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας τεχνικών επαγγελμάτων με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από εγκεκριμένους φορείς,

      -Το θέμα της  αδειοδότησης  φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων - Κριτήρια και Προϋποθέσεις Αδειοδότησης, Οργάνωση, Λειτουργία και Εσωτερικός Έλεγχος Φορέων σύμφωνα με το Π.Δ 14132/924/ΦΓ9.6.4 (ΦΕΚ Α 3133/ 10.12.2013)) και

      -Το θέμα της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών των Επιμελητηρίων, τα σχετικά θέματα με τις αρμοδιότητες και τις επιθεωρήσεις για την έκδοση των αδειών και τη διαπίστωση της τήρησης των τιθεμένων σε αυτές όρων, οι διοικητικές προσφυγές κατά των αποφάσεων και οι προθεσμίες άσκησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

            Ο Πρόεδρος ΒΕΠ, κος Μιχάλαρος, τόνισε μετά τη συνάντηση ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όντως να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να εφαρμοστούν οι διατάξεις του, έστω κατ΄ ευφημισμόν, νόμου για την απλοποίηση, ο οποίος δίνει μεν τη δυνατότητα στα Επιμελητήρια να αδειοδοτούν, αλλά παραμένει ανενεργός αφού εκκρεμεί η, κατ΄επιταγήν του, έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και, καταλήγοντας, είπε, ότι στόχος του Επιμελητηρίου είναι να γίνει φιλικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και επιτέλους  να αλλάξει αυτή η γραφειοκρατική και κοστοβόρα διαδικασία.

      Σε αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε, πρέπει να κινηθούν όλα τα Επιμελητήρια και, κυρίως, να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα και έχει ολοκληρωμένη αντίληψη και, πρωτοπορώντας, θα συνεχίσει την προσπάθεια μέχρι να αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση.

 

 

Ο Γ.Γ. Βιομηχανίας κος Γ. Τόλιος, ο Πρόεδρος και Δ/ντής ΒΕΠ, κ.κ. Α. Μιχάλαρος και Μ. Γιάγκας, αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματοβιοτεχνών Πειραιά ,κος Δ. Κοντούσιας και συνεργάτες του Επιμελητηρίου

   

           Συνάντηση με τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ

 

    Της συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας προηγήθηκε η συνάντηση με τον Πειραιώτη Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), κο Γιάννη Βουτσινά και την Διευθύντρια Πιστοποίησης Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ, Δρ Ιωάννα Δέδε, στην διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα της πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων από το ΒΕΠ.

   Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Ανδριανός Μιχάλαρος, στην τοποθέτησή του επεσήμανε ότι το ΒΕΠ, ασχολείται με επιμέλεια και προσοχή με το θέμα και ζητάει την άμεση απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασής του γιατί, όπως τόνισε, χάνονται θέσεις εργασίας αφενός και αφετέρου οι μη πιστοποιημένοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν μη σύννομα μέσα προκειμένου να δουλέψουν. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο πρόβλημα των ψυκτικών, εκ μέρους των οποίων στη συνάντηση παρέστη ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Επαγγελματοβιοτεχνών Ψυκτικών Πειραιά, κος Σ. Σωτηρίου, στους οποίους οι έμποροι, εκ του νόμου, δεν προμηθεύουν ψυκτικά ρευστά (φρέον), αν δεν είναι πιστοποιημένοι.

 

 

Ο Πρόεδρος, ο Δ/ντής και συνεργάτες του ΒΕΠ με τον Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ, κο Γιάννη Βουτσινά.

 

    Ο κος Βουτσινάς, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την συμβουλευτική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Επιμελητηρίων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις του ΒΕΠ και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλει το Επιμελητήριο.   

    Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κος Μιχάλαρος, δήλωσε ότι οι συναντήσεις της Διοίκησης του ΒΕΠ θα συνεχισθούν και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και, βέβαια, με τον Υπουργείο Παιδείας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο ΕΟΠΠΕΠ. 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter