ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΦΕΤ  ΤΟ Β.Ε.Π.

 

    Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει ότι συνεχίζει την υλοποίηση σεμιναρίων για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από εργοδότες ή εργαζόμενους σε επιχειρήσεις (που υποδεικνύονται από τους εργοδότες τους και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις), καθώς και για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τροφίμων, εστίασης, κλπ., του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με διαπιστευμένα ΚΕΚ.

    Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2928/130/2014 (ΦΕΚ 266 Β΄ ) μπορούν να λάβουν μέρος στα προγράμματα επιμόρφωσης, ως τεχνικοί ασφαλείας, στις επιχειρήσεις τους :

1)εργοδότες που έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄ κατηγορία

2)εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και υπάγονται στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία και κέκτηνται των τυπικών προσόντων

3)εργοδότες σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία και απσχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

   Στις επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας η επιμόρφωση είναι 35 ώρες και θα πρέπει :α) μέχρι 3 άτομα απασχολούμενους ο εργοδότης ή να έχει 10 χρόνια αποδεδειγμένης λειτουργίας της επιχείρησης ή άδεια άσκησης εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης και β)μέχρι 6 άτομα να έχει πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ, ΙΕΚ, αναγνωρισμένη τεχνική σχολή ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου (τεχνικής ειδικότητας).

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στο Υπουργείο Εργασίας/Γεν. Δ/νση Συνθηκών Υγιεινής της Εργασίας, τηλ. 213 1516 564, -382, -038, -158, -560 και -650 και στο Επιμελητήριο 210 4174 765.

   *ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  *ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΦΕΤ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter