Στόχος του έργου Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στόχος του έργου 


Η παρούσα πρόταση αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 78 ανέργων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής με γνώμονα την νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις νέες εργασίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή της Λεβαντίνης στην Κυπριακή ΑΟΖ με την ανάπτυξη και σταδιακή ανάπτυξη εργασιών ναυπηγοεπισκευής και υποστήριξης των θαλάσσιων κατασκευών άντλησης που σιγά – σιγά αναπτύσσονται και αναμένεται να ενταθούν τα προσεχή έτη.

Η ομάδα στόχος της Προτεινόμενης Πράξης είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο των μεταφορών ή που θέλουν να εργαστούν σε αυτόν.

 

 


Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2399-3/7/2012 (κωδικός πρόσκλησης 40) πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Δράσης 7, της Κατηγορίας παρέμβασης 1: Ενδιάμεσες πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Αξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter