Συμπλήρωση ετήσιας έκθεσης αποβλήτων (έτος 2017)

   Στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), από τις 17 Ιανουαρίου 2018, είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων για το έτος 2017.

 

 Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου 2018, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter