Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη, στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter