Συνοπτικοί διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝ για την προμήθεια ιατρικών συσκευών, αναλώσιμων και εξοπλισμού χειρουργείου

ΑΔΑ_ΩΑ266-75Θ ΑΔ_17_2018

ΑΔΑ_7ΝΝΩ6-775 ΑΔ_8_2018

ΑΔΑ_ΨΞΖ16-7ΞΩ  ΑΔ_7_2018

ΑΔΑ_6Φ9Ν6-Υ2Τ ΑΔ_4_2018

ΑΔΑ_ΨΟΓΗ6-ΟΤ0 ΑΔ_15_2018

ΑΔΑ_ΨΩΘ66-Λ5Χ ΑΔ_16_2018

ΑΔΑ_ΨΓΠΚ6-9ΝΣ ΑΔ_13_2018

ΑΔΑ_ΩΣ1Υ6-5ΞΡ ΑΔ_18_2018

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter