Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και εμβολίων από το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού

Το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών του Στρατού προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και εμβολίων, συνολικού προϋπολογισμού 36.244, 50 ευρώ.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού η 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του ΚΒΙΕΣ,  Ταξιάρχου Βέλλιου 6, Π. Πεντέλη Αττικής, τηλ.  210 8049 355.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter