Κατατίθεται στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τη Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Κατατίθεται στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τη

«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού  Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

    Σαν ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα, χαρακτηρίσθηκε η κατάθεση του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», μία προσπάθεια που αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας.

   Στόχος του Νομοσχεδίου είναι να διατηρήσει τα θετικά στοιχεία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και να θεραπεύσει τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες του. Για το σκοπό αυτό προτείνεται μια σειρά αλλαγών, που κινούνται πάνω σε έξι βασικούς άξονες:

1.Η επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών για την προσέλκυση και την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

2.Η άρση των αντικινήτρων και η παροχή επιπλέον κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

3.Η ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου του αναπτυξιακού νόμου.

4.Η ανάπλαση και  ανάπτυξη του παράκτιου αττικού μετώπου στο πλαίσιο των προγραμματικών δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού.

5.Η παροχή ρευστότητας ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

6.Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων.

  Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται  και για την αναδιάρθρωση της δομής των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την σύσταση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και συντονισμό ενιαίας επενδυτικής – αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων.

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter