ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Σας ενημερώνουμε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και των προγραμματισμένων δράσεών του, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των μελών του, πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση προγραμμάτων για Τεχνικούς Ασφαλείας, σε επιχειρήσεις Β’  και Γ’ κατηγορίας (μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας αντίστοιχα) .

    Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια για την Γ’ κατηγορία είναι διάρκειας δέκα (10) ωρών και για την Β’ κατηγορία τριανταπέντε (35) ωρών και έχουν την δυνατότητα, υπό, τις εκ του νόμου, προϋποθέσεις, να επιμορφωθούν οι ίδιοι οι εργοδότες ή εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, υποδεικνυόμενοι από τους εργοδότες, προκειμένου να εκτελούν χρέη τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

     Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

      Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν κάποιο από τα προγράμματα μπορούν να απευθύνονται, για πληροφορίες, διευκρινίσεις  και δηλώσεις συμμετοχής, στα τηλ. 210 4174 765 και 210 4174 125, e-mail: press@bep.gr

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter