ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεγράφησαν και δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι ακόλουθες αποφάσεις-προσκλήσεις  για  την υποβολή προτάσεων:

*Για το Μέτρο 1.1. «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 1977 Β΄ /2014)

*Για το Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» (ΦΕΚ 1975 Β΄ /2014)

*Για το Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» (ΦΕΚ 1976 Β΄ /2014)

  Λόγω του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης του Προγράμματος ενημερώνονται όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι (αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και μεταποιητές του τομέα) να προβούν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.

  Για περισσότερες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αλιείας (Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Πειραιά), τηλ. 210 2073 780 (αρμόδια κα Φ. Μανέ), fax 213 2073 770.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter