Υποβάλλονται από 1ης Μαρτίου 2013 για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

     Υποβάλλονται από 1ης Μαρτίου 2013 για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

    Άρχισε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γυναικών για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας».

     Το πρόβλημα προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ανέργων γυναικών, ηλικίας από 18 έως και 64 ετών, προκειμένου να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση και το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να κυμανθεί από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση, ύψους 12.000 ευρώ, για όσες εξ αυτών δημιουργήσουν μία θέση εργασίας.

    Το πρόγραμμα διαχωρίζεται σε δύο υποδράσεις και αφορά, η μεν πρώτη τις άνεργες από 18 έως 35 ετών  η δε δεύτερη άνεργες ηλικίας 36 έως 64 ετών.

     Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι: λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη της πρότασης, κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης, ετήσιο μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία θέσης εργασίας, κλπ.

    Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Β. Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την 1η έως και την 29η Μαρτίου 2013.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται με τον ΕΦΕΠΑΕ που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα και τους εταίρους του, τηλ. 210 6985 210 και στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, τηλ. 80111 36300.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter