Ίδρυση

  • Ιδρύθηκε το 1925.
  • Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
  • Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Διοικείται από αιρετό αντιπροσωπευτικό 61μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τετραετία και συνιστά το κυρίαρχο όργανο, λαμβάνοντας τις σημαντικότερες αποφάσεις που αφορούν τη δράση του.
  • Εκπροσωπεί το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια του Πειραιά.
  • Έχει 15000 ενεργές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο του.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter