ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων

 

Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α΄/11-3-05) «Βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής», ισχύουν οι διατάξεις του Β΄Μέρους

Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες (Α,Β) και υποκατηγορίες (Α1,Α2) σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)»

ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (χαμηλή - μέση – υψηλή)

Υ.Α. Φ15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/11».

Το από 23/2/87 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ/6-3-87) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»

Π.Δ. /95 (ΦΕΚ Δ΄/1049/30-11-95) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγ. Ι. Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) ( Νομός Αττικής)

Π.Δ./1994(ΦΕΚ 632/Δ/27-06-1994) «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων»

Π.Δ./95(ΦΕΚ 659/Δ/6-09-1995) «Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης- Χαλανδρίου, ως προστατευομένου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών.

΄Εντυπα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Α)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter