Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλου ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Κ.ΕΠ.Α. ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.) σε εκτέλεση της από 06/03/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει την πρόσληψη υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός (1) χρόνου, με ωράριο εργασίας καθημερινά από 08.00 – 16.00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο κατηγορίας ΠΕ. Θα εκτιμηθεί η γνώση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και ψηφιακών συστημάτων. Επίσης πρέπει να έχουν εμπειρία στα Επιμελητηριακά θέματα.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 16η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα του ΚΕΠΑ, Καραίσκου 111, γ΄ όροφος.

 

Ανδριανός Μιχάλαρος 

Πρόεδρος Κ.ΕΠ.Α. ΒΕΠ Α.Μ.Κ.Ε.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter