ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΣΑ

Σε ειδική εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά , απονεμήθηκαν, σε ανέργους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΟΠΣΑ, της Δράσης με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά», τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, στα γνωστικά αντικείμενα : Προσωπικό Ασφαλείας – Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPSCODE).

Τα Πιστοποιητικά απένειμαν στους επιτυχόντες στις εξετάσεις ο Πρόεδρος , ο Α΄ Αντ/δρος και ο Διευθυντής, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και Μιχάλης Γιάγκας, αντίστοιχα.

Παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter