Αποτύπωση κατάστασης και αναγκών επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Τομέα

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, στο πλαίσιο υποβολής Πρότασης για το Πρόγραμμα, με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 "Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, καλεί τα μέλη και φίλους στη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ευρύτερου Αγροδιατροφικού Τομέα και έχει ως στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής τους, των αναγκών κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων και των προβλέψεων των επιχειρήσεων για το μέλλον τους.

Η συμπλήρωσή του διαρκεί 3 λεπτά και οι απαντήσεις υποβάλλονται ανώνυμα. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων θα αποσταλεί  email  με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter