Απόσυρση και απαγόρευση διάθεσης προϊόντων στην Ελληνική αγορά

πό την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνονται τα κατωτέρω:

-Αποσύρονται και απαγορεύεται η διάθεση στην ελληνική αγορά φορητών εστιών αερίου με μη επαναπληρώσιμη φιάλη αερίου, που έχουν κατασκευασθεί στην Νότια Κορέα, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2009/142/ΕΚ και είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικιδίων ζώων και των αγαθών.

(Παρατίθεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας)

 

-Η Γ.Γ.Β. κοινοποιεί RAPEX που αφορά μαγειρική χύτρα, Τσέχικης προέλευσης, που εντοπίσθηκε στη Λετονία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τον εξοπλισμό υπό πίεση. Η εν λόγω χύτρα δεν είναι καλά σχεδιασμένη και λόγω της υψηλής πίεσης είναι πιθανό να ανοίξει το καπάκι και να υποστεί ο καταναλωτής εγκαύματα.

Κατόπιν των ανωτέρω απαγορεύεται η θέση της σε ελεύθερη κυκλοφορία σε περίπτωση εισαγωγής του προίόντος από τρίτες χώρες.

(Παρατίθεται η σχετική απόφαση)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter