Δραστηριότητα

          Η δραστηριότητα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά επικεντρώνεται στις κατωτέρω δραστηριότητες.

 

 • Χορηγεί πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση (Δ.Ο.Υ., Τράπεζες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κλπ.)
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για επίλυση διαφορών
 • Χορηγεί κωδικούς αριθμούς στους κατασκευαστές χρυσοχόους
 • Χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις σε Σωματεία, Ενώσεις, Συνδέσμους, κλπ., της Επιμελητηριακής του Περιφέρειας, σύμφωνα με τον Επιμελητηριακό Νόμο
 • Γνωμοδοτεί επί σχεδίων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης που αναφέρονται στη βιοτεχνία καθώς επίσης εισηγείται και προτείνει τροποποιήσεις επί νόμων και αποφάσεων, που είναι σε ισχύ
 • Παρακολουθεί την βιοτεχνική κίνηση της Περιφέρειάς του ως προς την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, την εξαγωγική τους δραστηριότητα, την εξέλιξη των κλάδων μεταποίησης και παρέχει πληροφόρηση επί των ανωτέρω στα μέλη του
 • Παρέχει πληροφορίες για θέματα χρηματοδότησης
 • Ενημερώνει για θέματα αμέσου ενδιαφέροντος (φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, επαγγελματική στέγη, επενδύσεις, αδειοδότηση, κλπ.) μέσω έντυπου υλικού που διανέμεται από το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, της σελίδας του στο διαδίκτυο –www.bep.gr-, και δια των ειδικών συμβούλων –φοροτεχνικού, μηχανολόγου,  περιβαλλοντολόγου, νομικού , εργατολόγου και οικονομολόγου για παροχή συμβουλών επί κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων-, που βρίσκονται μία φορά την εβδομάδα στο Επιμελητήριο
 • Μελετά τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι και φροντίζει για την προώθησή τους στα αρμόδια Υπουργεία προς επίλυση (Βιοτεχνικά Πάρκα, Ναυπηγοεπισκευή, βυρσοδεψεία, κλπ.)
 • Προβαίνει στη σύνταξη ή αναθέτει σε τρίτους γενικών και κλαδικών μελετών
 • Λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ενισχύει μέσω των Σωματείων τους τα μέλη του που συμμετέχουν σε εκθέσεις
 • Ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του
 • Παρέχει πληροφορίες για Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα
 • Πραγματοποιεί σεμινάρια, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν τους βιοτέχνες 
 • Μέσω της «Υπηρεσίας Μίας Στάσης» απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, μειώνοντας τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για το νέο επιχειρηματία, απαλλάσσοντας τη δημόσια διοίκηση από σημαντικό διοικητικό κόστος, δημιουργώντας ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών

    Tο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά παρέχει  επίσης  εξειδικευμένες και αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του. 

 

Προφίλ 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter