Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Η.Μ.Α.) μετά και την 28η Φεβρουαρίου 2017

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) ότι η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017.

Επίσης, θα υπάρξει ενημέρωση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων.

Οι χρήστες του ΗΜΑ θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς την ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr .

Ακόμη, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθμό 210-8653150.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter