Ενίσχυση προβολής αγροτικών προϊόντων

Λήγει στις 30 Απριλίου 2012 το μέτρο που ξεκίνησε την 10η Φεβρουαρίου 2012 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προβολή αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση και στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών καιτην προώθηση αυτών των προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και επαγγελματικές ή και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς. Η ενίσχυση στους δικαιούχους ανέρχεται στο 70% και η ιδιωτική συμμετοχή στο 30%, με μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Υπουργείου είναι η προκήρυξη ενός νέου «μίνι» προγράμματος πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες, ύψους 60 εκατ. ευρώ, για να δοθεί η δυνατότητα σε 6.000 νέους αγρότες να εισπράξουνένα ποσόν της τάξης των 10.000 ευρώ και να διευκολυνθούν στην έναρξη του αγροτικού επαγγέλμτος.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter