Επιμελητήρια

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  
Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα
  Τηλ. 210 3387 104-106
  fax   210 3622 320
  e-mail : keeuhcci@otenet.gr 
  http://www.uhc.gr
  Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος
  Α΄Αντ/δρος: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
  Β΄Αντ/δρος: Ιορδάνης Τσώτσος
  Γ΄Αντ/δρος: Άγγελος Τσατσουλης
  Δ΄Αντ/δρος: Παύλος Τονικίδης
 Γεν Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης
 Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Μιχάλης Ζορμπίδης
 Οικον. Επόπτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης
  Αναπλ. Οικονομ. Επόπτης: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 7, Τ.Κ.10671, Αθήνα
Τηλ: 210 3604815-9,3602411-9
Fax: 210 3616464,
e-mail: info@acci.gr 
http://www.acci.gr
Πρόεδρος: Κων/νος Μίχαλος
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Συγγελίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Παύλος Θώμογλου
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Σοφιανός
Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Τσόγης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 18, Τ.Κ.10671, Αθήνα
Τηλ: 210 3680700
Fax: 210 3614726,
e-mail: info@acsmi.gr 
http://www.acsmi.gr
Πρόεδρος: Παύλος Ραβάνης
Α'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Τσάτσος
Β'Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Δαμίγος
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Λιαμέτης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνα Μαρκάκη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 44, Τ.Κ.10679, Αθήνα
Τηλ: 210 3601651-3
Fax: 210 3619735,
e-mail: eea@eea.gr 
http://www.eea.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Ρεκλείτης
Α'Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λεβετσοβίτης
Β'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζηκόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Γρέντζελος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νση: Τσιμισκή 29, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tηλ: 2310 370100, Διοικ (370110, -11)
Fax: 370114 -370166 
e-mail: root@ebeth.gr 
http: www.ebeth.gr, www.tcci.gr
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπακατσέλος
Α'Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Β'Αντιπρόεδρος: Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης

Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Καρούλης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νση: Αριστοτέλους 27 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tηλ: 2310 241668, 241689
Fax: 232667, 281635 
e-mail: info@veth.gov.gr 
http: www.veth.gov.gr
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Α'Αντιπρόεδρος: Συμεών Διαμαντίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσίλιας
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Γιαννακόπουλος
Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννης Φωτιάδης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/νση: Αριστοτέλους 27, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Tηλ: 2310 275255, 271340, 271488 (Πρ), 220050 (Δ/ντή)
Fax: 271649, 257283 
E-mail: epepthe@otenet.gr 
http: www.eeth.gr/
Πρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ηλιάδης
Β'Αντιπρόεδρος: Κλεόβουλος Θεοτόκης
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Νικολόπουλος
Οικονομικός Επόπτης: Νίκος Εμμανουηλίδης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ/νση: Λουδοβίκου 1- Πλ.Oδησσού, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Tηλ: 210 4177241 - 5
Fax: 4178680 
E-mail: evep@pcci.gr 
http: www.pcci.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης
Α'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μαθιός
Β'Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Κορκίδης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μαρκομιχάλης
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Μανεσιώτης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ/νση: Καραϊσκου 111, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Tηλ: 210 4110443, 4121298, 4174765
Fax: 4179495, 4174152 
E-mail: info@bep.gr 
http: www.bep.gr
Πρόεδρος: Ανδριανός Μιχάλαρος
Α'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Μπελέκας
Γενικός Γραμματέας: Γεράσιμος Μιχαλάκης
Οικονομικός Επόπτης: Μαρία Σουχλά-Μιχοπούλου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ/νση: Αγίου Κωντσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Tηλ: 210 4121503, 4126917
Fax: 4122790 
E-mail: eepir@otenet.gr 
http: www.eep.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Μπενέτος
Α'Αντιπρόεδρος: Αναστασία Βερυκοκίδου
Β'Αντιπρόεδρος: Άγγελος Μακρυγιάννης
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Μουζάκης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/νση: Βασιλέως Γεωργίου 2β, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Tηλ: 25310 22831, 36831
Fax: 25310 26714 
E-mail: info@rodopicci.gr , ccirodop@otenet.gr 
http: www.rodoppicci.gr
Πρόεδρος: Νικόλαος Αγγελίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Φραντζής
Β'Αντιπρόεδρος: Πασχάλης Κατίου
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Βαφειάδης
Οικονομικός Επόπτης: Παναγιώτης Σίσκος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δ/νση: Καβείρων 12 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Tηλ: 25310 22547, 34006, 81470 - 9
Fax: 25310 25866 
E-mail: info@everodopi.gr 
http: www.everodopi.gr
Πρόεδρος: Αργύρης Αργυρόπουλος
Α'Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μαργαρίτης
Β'Αντιπρόεδρος: Χασάν Ρεντζέπ
Γενικός Γραμματέας: Αχμέτ Ριβδάν
Οικονομικός Επόπτης: Παναγιώτης Καλτσίδης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ/νση: Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
Tηλ: 26410 74500
Fax: 22590 
E-mail: contact@epimetol.gr 
http: www.etakcci.gr
Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσιχριτζής
Α'Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπόκας
Β'Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ράπτης
Γενικός Γραμματέας: Σωκράτης Κωστίκογλου
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Σωτηρόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/νση: Κορίνθου 23 21200 ΑΡΓΟΣ
Tηλ: 27510 67216, 63023, 66968
Fax: 24595 
E-mail: ebear@otenet.gr 
http: www.arcci.gr
Πρόεδρος: Φώτιος Δαμούλος
Α'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μαγκλάρας
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κορδωμένος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μητσόπουλος
Οικονομικός Επόπτης: Εμμανουήλ Δανούσης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/νση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Tηλ: 2710 227141, 227142, 237123
Fax: 233738 
E-mail: info@arcadianet.gr 
http: www.arcadianet.gr, www.ikenet.gr, www.eic.gr
Πρόεδρος: Γιάννης Μπουντρούκας
Α'Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Σύριος
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τερζής
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς Κατσικερός
Οικονομικός Επόπτης: Παρασκευάς Ορφανός

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
Δ/νση: Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου 47100 ΑΡΤΑ
Tηλ: 26810 28728, 78654
Fax: 78654 
E-mail: epimarta@otenet.gr 
http: www.arta.chambernet.gr
Πρόεδρος: Χρήστος Παπάζογλου
Α'Αντιπρόεδρος: Απόστολος Κεφάλας
Β'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κολιός
Γενικός Γραμματέας: Φώτης Μάνθος
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 58 26221 ΠΑΤΡΑ
Tηλ: 2610 277779, 277679, 278056
Fax: 276519 
E-mail: ea@e-a.gr 
http: www.e-a.gr
Πρόεδρος: Πλάτων Μαρλαφέκας
Α'Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τυλιγαδάς
Β'Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Μπρακατσέλος
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Τσούμπελης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ/νση: Λ.Κουτσοπετάλου 1 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Tηλ: 22610 28281, 27664
Fax: 21347 
E-mail: epimviot@otenet.gr 
http: www.viotiachamber.gr
Πρόεδρος: Παναγιώτης Αγνιάδης
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ξενάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κορογιάννος
Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Στάικος
Οικονομικός Επόπτης: Λουκάς Παπαχαραλάμπους

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/νση: Εμμανουήλ Παπά 7 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
Tηλ: 24620 85501 (-2), 85505 (Δ.Προϊστ.), 83550 (Προέδρου)
Fax: 80310 - 83560 
E-mail: ebegreve@grevenanet.gr 
http: www.grevena-cci.gr
Πρόεδρος: Νικόλαος Ράμμος
Α'Αντιπρόεδρος: Θωμάς Τσιουμπέρης
Β'Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τρικαλίδης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Νταγκούμας
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 66100 ΔΡΑΜΑ
Tηλ: 25210 22750, 24995, 27520
Fax: 25835 
E-mail: ccidrama@dramanet.gr 
http: www.dramanet.gr
Πρόεδρος: Στέφανος Γεωργιάδης
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γκαγκάνης
Β'Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Τομπουλίδης
Γενικός Γραμματέας: Ζήσης Ποιμενίδης
Οικονομικός Επόπτης: Γαβριήλ Καμπουρίδης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δ/νση: Γρηγορίου Λαμπράκη 8 85100 ΡΟΔΟΣ
Tηλ: 22410 44200, 
Κάλυμνος 2243051517,
Κώς 2242026179, 
Κάρπαθος 2245022483, 
Λέρος 2247028221
Fax: 44240 
E-mail: info@ebed.gr 
http: www.ebed.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Παππούς
Α'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαλκιδιός
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κακλιός
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Παπασταματίου
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Αντώνογλου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Δ/νση: Εμπορίου 5α, 1ος όροφος 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Tηλ: 25510 26223, 26537
Fax: 23253 
E-mail: epimevro@otenet.gr 
http: www.chamberofevros.gr
Πρόεδρος: Χριστόδουλος Τοψίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Σάββας Σεφεριάδης
Β'Αντιπρόεδρος: Σοφία Λαμπάκη
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Παλιουργιώτης
Οικονομικός Επόπτης: Σταμάτιος Ντούμπας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 12 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Tηλ: 22210 86452
Fax: 80918 
E-mail: epimevia@hol.gr 
http: www.eviachamber.gr
Πρόεδρος: Παναγιώτης Σίμωσης
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γεροντίτης
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σταθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευή Αγιοστρατίτη
Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Κούκουζας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/νση: Νικολάου Τσιαμπούλα 5 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Tηλ: 22370 80036
Fax: 24404 
E-mail: epimevri@otenet.gr 
http:
Πρόεδρος: Χρήστος Τσιάμπρας
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γενιτσαρόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουτρουμάνος
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Σώκος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/νση: Λομβάρδου 20 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Tηλ: 26950 41940 (-1), 20090 -1 -2
Fax: 23135 
E-mail: zantecci@otenet.gr 
http: www.zantecci.gr
Πρόεδρος: Δημήτριος Γαργαλέας
Α'Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Στασινόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Τζίμης
Γενικός Γραμματέας: Νικολέτα Μαλαφούρη
Οικονομικός Επόπτης: Ανδρέας Κοτσώνης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου & Πλ .Ηρώων 27100 ΠΥΡΓΟΣ
Tηλ: 26210 22541, 34154, 32225(Δ/ντή), 35064 (Προέδρου)
Fax: 31791 
E-mail: ilich-gr@otenet.gr (Προέδρου: diaxagel@otenet.gr )
http: www.heliachamber.gr
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Νικολούτσος
Α'Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Λεβέντης
Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Μπράτης
Οικονομικός Επόπτης: Χρήστος Χριστόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/νση: Κεντρικής 3 59100 ΒΕΡΟΙΑ
Tηλ: 23310 25470, 29774, 24734
Fax: 25330 
E-mail: chamimat@otenet.gr 
http: www.imathiachamber.gr
Πρόεδρος: Νικόλαος Ουσουλτζόγλου
Α'Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπλαντάς
Β'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αλμπάνης
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Πατσιαβούρας
Οικονομικός Επόπτης: Μιχαήλ Τρανίδης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/νση: Αρχιμήδους 1, Ν.Αρλικαρνασσός 714 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Tηλ: 2810 247000
Fax: 222914 
E-mail: info@ebeh.gr , varitaki@katartisi.gr 
http: www.ebeh.gr
Πρόεδρος: ΜανώληςΑλιφιεράκης
Α'Αντιπρόεδρος: Μηνάς Μελισσείδης
Β'Αντιπρόεδρος: Θωμάς Φορτετσανάκης
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Φάρσαρης
Οικονομικός Επόπτης: Θανάσης Περυσινάκης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/νση: Κυρά Βασιλικής 13 (1ος ορ) 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Tηλ: 26650 29480 (-88)
Fax: 29489 
E-mail: cci@e-thesprotias.gr , mitroa@e-thesprogtias.gr (Mητρώο)
http:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Πάσχος
Α'Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ιωάννου
Β'Αντιπρόεδρος: Ηλίας Τσακίρης
Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Σταύρου
Οικονομικός Επόπτης: Ελευθέριος Κώστας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/νση: Τρικούπη & Οπλ.Πουτέτση 14 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Tηλ: 26510 26273 (Γρ. Προέδρου), 22389 (Μητρώο), 24709 (Δ/ντή), 76589 (ΕΚΠ)
Fax: 25179 
E-mail: gramm.diikisis@cci-ioannina.gr , proedros@cci-ioannina.gr 
http: www.cci-ioannina.gr
Πρόεδρος: Δημήτριος Δημητρίου
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μήτσης
Β'Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Χρυσοστόμου
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αναγνώστου
Οικονομικός Επόπτης: Βασίλειος Βασιλείου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/νση: Ομονοίας 50Α 65302 ΚΑΒΑΛΑ
Tηλ: 2510 223325, 223328, 222257, 222212
Fax: 835946 
E-mail: eic157@otenet.gr 
http: www.chamberofkavala.gr
Πρόεδρος: Άγγελος Τσατσούλης
Α'Αντιπρόεδρος: Μάρκος Δέμπας
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πναγιωτίδης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγγελίδης
Οικονομικός Επόπτης: Αντώνης Καραγιαννίδης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Tηλ: 24410 22334, 22301
Fax: 22238 
E-mail: karditsacci@cld.gr 
http: www.karditsacci.gr
Πρόεδρος: Βύρων Παππάς
Α'Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ντενίσης
Β'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Πρίτσας
Γενικός Γραμματέας: Ευρυπίδης Παπουτσής
Οικονομικός Επόπτης: Θωμάς Κακκαβάς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/νση: Μητροπόλεως 60 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Tηλ: 24670 26926, 28981 (Πρ), 29528
Fax: 22442 
E-mail: kastcham@otenet.gr 
http:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Καραταγλίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κορεντσίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Παντελής Σιαντσής
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μπούρτζος

Οικονομικός Επόπτης: Χρήστος Μανώλης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/νση: Αριστοτέλους 2 - Τ.Θ. 426 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Tηλ: 26610 39813, 39814, 31998
Fax: 40088 
E-mail: corfucci@otenet.gr 
http: www.cci-kerkyra.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης
Α'Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Βασιλάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Παύλος Μεταλληνός
Γενικός Γραμματέας: Παντελεήμων Κόντος
Οικονομικός Επόπτης: Σπυρίδων Σιμάτης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Δ/νση: Λ. Βεργωτή 131 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Tηλ: 26710 22253, 24959
Fax: 26190 
E-mail: chamberk@otenet.gr 
http:
Πρόεδρος: Θεόφιλος Μιχαλάτος
Α'Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Λυκούδης
Β'Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Λυκούδης
Γενικός Γραμματέας: Διονύσιος Λιγνός
Οικονομικός Επόπτης: Σωτήρης Ματιάτος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/νση: Στενημάχου 2 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Tηλ: 23410 24580, 24581, 20923
Fax: 20924, 20926 
E-mail: ebekilk@otenet.gr 
http: www.gbi.gr
Πρόεδρος: Παύλος Τονικίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Πέτρος Καρβουνίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Απόστολος Δαμιανίδης
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μπόζης
Οικονομικός Επόπτης: Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/νση: Ι. Φαρμάκη 2 50100 ΚΟΖΑΝΗ
Tηλ: 24610 34669, 41693 (Δ/ντή)
Fax: 26839 - 24568 
E-mail: Chambers@otenet.gr 
http: www.kozani.chambernet.gr
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κυριακίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Ιάκωβος Παντελίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Κοσμίδης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μητλιάγκας
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Σαρρής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/νση: Ερμού 2 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Tηλ: 27410 24464, 85986, 
(Παράρτημα Κιάτου: 2742023126)
Fax: 21173, 85422 
E-mail: info@korinthcc.gr 
http: www.korinthcc.gr
Πρόεδρος: Βασίλειος Νανόπουλος
Α'Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Μάρκελλος
Β'Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Κουκουλάκης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Σουφρίλας
Οικονομικός Επόπτης: Σωτήριος Σπηλιωτακάρας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση: Αγ. Νικολάου 6 84100 Ερμούπολη- ΣΥΡΟΣ
Tηλ: 22810 82346
Fax: 86555 
E-mail: info@cycladescc.gr 
http: e-kyklades.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Ρούσσος
Α'Αντιπρόεδρος: Λεονάρδος Ρούσσος
Β'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαράγκας
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Βασιλικός
Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννης Ρώτας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ/νση: Ξανθάκη 3 23200 ΓΥΘΕΙΟ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Tηλ: 27330 22279, 23804 (Γρ.Προέδρου)
Fax: 22008 
E-mail: gytheioc@otenet.gr 
http: www.lcci.gr
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Πανδής
Α'Αντιπρόεδρος: Γιάννης Παναρίτης
Β'Αντιπρόεδρος: Ηλίας Αθανασιάδης
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Ανούσος
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Δημητρόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/νση: Παπακυριαζή 44, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Tηλ: 2410 536453, 255388 (Προέδρου), 254738, 536452, 532447, 536900 (Δ/ντή)
Fax: 257522 
E-mail: info@Larissa-chamber.gr 
http: www.Larissa-chamber.gr
Πρόεδρος: Σωτήριος Γιαννακόπουλος
Α'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αδάμ
Β'Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ντάγκας
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Νικούδης
Οικονομικός Επόπτης: Δημήτριος Οικονόμου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δ/νση: Ι. Κουνδούρου 17 72100- ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Tηλ: 28410 22231, 27140, 27150, 28301
Fax: 23831 
E-mail: info@epimlas.gr 
http: www.epimlas.gr
Πρόεδρος: Θωμάς Χαριτάκης
Α'Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Παπαδάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Αναστασία Πλακάκη
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Ψυλλάκης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Χριστουλάκης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 71 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Tηλ: 22510 28431, 28564, 29217, 29932 (Προέδρου)
Fax: 23275 
E-mail: chamber@les.forthnet.gr 
http: lesvos-chamber.gr
Πρόεδρος: Θρασύβουλος Καλογρίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Μυρσινιάς
Β'Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Φραντζέσκος
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Αθανάσης
Οικονομικός Επόπτης: Παναγιώτης Τατάκης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/νση: Ι.Μελά 112 & Μητροπόλεως1, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
Tηλ: 26450 22381, 21754, 22384 (Προέδρου)
Fax: 21274 
E-mail: ebelef@otenet.gr 
http:
Πρόεδρος: Σωτήριος Σκιαδαρέσης
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λιβιτσάνος
Β'Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπουρδάρας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Βρεττός
Οικονομικός Επόπτης: Ευστάθιος Σκληρός

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ/νση: Δημητριάδος 176 38221 ΒΟΛΟΣ
Tηλ: 24210 23766, 23271
Fax: 31211 
E-mail: info@c-magnesia.gr 
http: www.c-magnesia.gr
Πρόεδρος: ΑριστοτέληςΜπασδάνης
Α'Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Σταυρίδης
Β'Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Χαλυφάς
Γενικός Γραμματέας: Ευστάθιος Πλαστάρας
Οικονομικός Επόπτης: Ευδοκία Καπουλά

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Tηλ: 27210 62200
Fax: 62229, 82741 
E-mail: info@messinianchamber.gr 
http: www.messinianchamber.gr
Πρόεδρος: Δημήτριος Μανιάτης
Α'Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Βασιλόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Μπομπόνης
Γενικός Γραμματέας: Σωτήριος Σαραντέας
Οικονομικός Επόπτης: Παναγιώτης Ανδριανόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση: Βασ.Κωνσταντίνου 1 67100 ΞΑΝΘΗ
Tηλ: 25410 25105, 22533
Fax: 25987 
E-mail: ebex@otenet.gr 
http: www.ebex.gr
Πρόεδρος: Στυλιανός Μωραίτης
Α'Αντιπρόεδρος: Ιρφάν Χατζηγκενέ
Β'Αντιπρόεδρος: Χατίπ Σερκάν
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κουτσουρίδης
Οικονομικός Επόπτης: Σπυρίδων Κάλφας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/νση: 25ης Μαρτίου 13, 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Tηλ: 23810 26555 - 6, 26735
Fax: 29029 
E-mail: champella@pel.forthnet.gr 
http:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος
Α'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σουπιάδης
Β'Αντιπρόεδρος: Αντώνης Σιγάλας
Γενικός Γραμματέας: Ευστράτιος Κοτσίδης
Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννα Διαμαντή

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 9 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Tηλ: 23510 23211, 24311
Fax: 25124 
E-mail: champier@otenet.gr 
http:
Πρόεδρος: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Α'Αντιπρόεδρος: Μάρκος Κουλούμογλου
Β'Αντιπρόεδρος: Σταματία Βελώνη
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Ασαρίδης
Οικονομικός Επόπτης: Παύλος Μπατάλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ
Δ/νση: Δωδώνης 47 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Tηλ: 26820 29414
Fax: 29283 
E-mail: info@prevezachamber.gr 
http: www.prevezachamber.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Γιαμμάς
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σφρίντζερης
Β'Αντιπρόεδρος: Πασχάλης Ρίζος
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Ρομπόκης
Οικονομικός Επόπτης: Πέτρος Τζούρος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
Tηλ: 28310 22214
Fax: 55086 
E-mail: eber@otenet.gr 
http: www.eber.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης
Α'Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Μανιουδάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Ψαρουδάκης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Πολιουδάκης
Οικονομικός Επόπτης: Δημήτριος Προβιάς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Δ/νση: Κουντουριώτη 19 83100 ΣΑΜΟΣ
Tηλ: 22730 87970, 87980
Fax: 22784 
E-mail: samcci@otenet.gr 
http: www.samoscci.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Κυριαζής
Α'Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φλωρούς
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καπλαντζής
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Φραντζέσκος
Οικονομικός Επόπτης: Δημήτριος Κυριαζής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/νση: Π.Κωστοπούλου 2 62122 ΣΕΡΡΕΣ
Tηλ: 23210 99720, 99719 (Προέδρου)
Fax: 99740 
E-mail: eves@otenet.gr 
http: www.eves.gr
Πρόεδρος: Χρήστος Μέγκλας
Α'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γιαννάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Ναούμ Μιντιούρης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κιρπίτσας
Οικονομικός Επόπτης: Θωμάς Τενεκετζής

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/νση: Βενιζέλου 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Tηλ: 24310 27493, 24989, 74720
Fax: 38945 
E-mail: info@trikala.chambernet.gr 
http: www.trikala.chambernet.gr
Πρόεδρος: Βασίλειος Γιαγιάκος
Α'Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Βενέτης
Β'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Τσόλας
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Λιούτας
Οικονομικός Επόπτης: Στέφανος Γιώτης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/νση: Οθωνος 3 35100 ΛΑΜΙΑ
Tηλ: 22310 22112, 21395
Fax: 30985 
E-mail: info@fthiotidoscc.gr 
http: www.fthiotidoscc.gr
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Διαμαντάρας
Α'Αντιπρόεδρος: Κων/νος Ψειρόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σαμαράς
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Ζιάκας
Οικονομικός Επόπτης: Αθανάσιος Κυρίτσης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Δ/νση: Μεγαρόβου 15 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Tηλ: 23850 22334, 22466
Fax: 28020 
E-mail: eveflo@otenet.gr 
http: www.ebef.gr
Πρόεδρος: Σάββας Σαπαλίδης
Α'Αντιπρόεδρος: Νικόλαο; Δημητρόπουλος
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βυσσινής
Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Ταλλίδης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Βασιλείου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/νση: Γιδoγιάννου 7 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Tηλ: 22650 28697, 23651
Fax: 22185 
E-mail: epim-fo@hol.gr 
http: www.fokidacc.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Γαζής
Α'Αντιπρόεδρος: Αλέκος Αρβανίτας
Β'Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Αυγερινός
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κλεάνθης
Οικονομικός Επόπτης: Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δ/νση: Πολυτεχνείου 58 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Tηλ: 23710 24200, 24300
Fax: 21355 
E-mail: info@epichal.gr 
http: www.epichal.gr
Πρόεδρος: Γεώργιος Γκιλλής
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Διαμαντόγλου
Β'Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουφίδης
Γενικός Γραμματέας: Στυλιανός Χούτας
Οικονομικός Επόπτης: Αντώνιος Δεληδημητρίου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 4 73110 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Tηλ: 28210 52329, 45349 (Δ/ντής), 40624 (Πρόεδρος)
Fax: 28307 
E-mail: epimel@chania-cci.gr 
http: www.chania-cci.gr
Πρόεδρος: Ιωάννης Μαργαρώνης
Α'Αντιπρόεδρος: Χρήστος Μυλωνάκης
Β'Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Χαιρετάκης
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Τραχαλάκης
Οικονομικός Επόπτης: Ιωάνης Στριλίγκας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Δ/νση: Φιλίππου Αργέντη 8 82100 ΧΙΟΣ
Tηλ: 22710 44330 - 1 Fax: 44332 
E-mail: epimelit@otenet.gr 
http: chios.proodos.gr/chamber
Πρόεδρος: Γεώργιος Γεωργούλης
Α'Αντιπρόεδρος: Βασίλης Παππάς
Β'Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Φράσκος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυτριλάκης
Οικονομικός Επόπτης: Κωνσταντίνος Κολάκης

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter