Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά

Πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη – Έργο «Εστία και Εργασία» από την ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά υλοποιούν το έργο «Εστία και Εργασία», στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας, που στόχο έχει την υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης και την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Στο έργο που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας, καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους του προγράμματος.

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. ενημερώνει αναλυτικά σε επιστολή της για το πρόγραμμα και τον αριθμό των ωφελουμένων που πρόκειται να απασχοληθούν για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, προχωρούν άμεσα στην έναρξη υλοποίησης του έργου «Εστία και Εργασία» στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη αστέγων και απειλουμένων από έλλειψη στέγης, που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και υπό καθεστώς φτώχειας στο Δήμο Πειραιά, καθώς και η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, μέσω εξατομικευμένων παρεμβάσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης, καθώς και μέσω προώθησης της απασχολησιμότητάς τους σε επιχειρήσεις και φορείς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά. Ειδικότερα, βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης του Έργου είναι η απασχόληση 16 ατόμων, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για χρονικό διάστημα 10 μηνών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας:

1) Άρρεν, 21 ετών, απόφοιτος ΕΠΑΣ, εργασιακή εμπειρία ως θερμοϋδραυλικός.

2) Θήλυ, 23 ετών, απόφοιτη Λυκείου, εργασιακή εμπειρία ως υπάλληλος σε super market και ξενοδοχοϋπάλληλος.

3) Άρρεν, 23 ετών, Α΄ Λυκείου, εργασιακή εμπειρία ως καθαριστής, κηπουρός, μάγειρας και επιπλοποιός.

4) Θήλυ, 28 ετών, απόφοιτη Λυκείου, εργασιακή εμπειρία ως πωλήτρια.

5) Άρρεν, 30 ετών, απόφοιτος Δημοτικού/εκπαίδευση ΣΔΕ Κορυδαλλού, εργασιακή εμπειρία ως εργάτης σε εργολαβίες και υπάλληλος internet cafe.

6) Θήλυ, 31ετών, Β’ Λυκείου, εργασιακή εμπειρία ως πωλήτρια και υπάλληλος εταιρείας security.

7) Άρρεν, 33 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως κηπουρός, ελαιοχρωματιστής, υπάλληλος λαϊκής αγοράς, οικοδόμος, ψήστης, διανομέας, σερβιτόρος, υπάλληλος καθαριστηρίου και εταιρείας ταχυμεταφορών.

8) Θήλυ, 35 ετών, απόφοιτη Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως πωλήτρια σε ζαχαροπλαστείο και φούρνο, διανομέας Φυλλαδίων

9) Άρρεν, 37 ετών, απόφοιτος Σιβιτανίδειου Σχολής, εργασιακή εμπειρία ως μηχανικός αυτοκινήτων

10) Θήλυ, 37 ετών, απόφοιτη Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως κομμώτρια.

11) Άρρεν, 38 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως οικοδόμος.

12) Άρρεν, 47 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως υπάλληλος σε κέντρα εστίασης και σε καφετέριες (μπουφετζής).

13) Άρρεν, 48 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως χειριστής OFFSET, σερβιτόρος και καθαριστής.

14) Άρρεν, 50 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως εργάτης σε εργοστάσιο παραγωγής αλλαντοποιίας.

15) Άρρεν, 51 ετών, Α’ Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως εργάτης σε εργοστάσιο παραγωγής στρωμάτων.

16) Άρρεν, 60 ετών, απόφοιτος Γυμνασίου, εργασιακή εμπειρία ως οδηγός φορτηγού-ψυγείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ως ποσό χρηματοδότησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. θα υπογράψει τριμερή σύμβαση με τους εργοδότες που θα απασχολήσουν κάποιον ή κάποιους από τους ανωτέρω και με τον ωφελούμενο, όπου θα δηλώνεται ρητά, μεταξύ άλλων, ότι η ΚΟ.Δ.Ε.Π. τυγχάνει εγγυήτρια καταβολής και της οφειλομένης αμοιβής και των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το ως άνω Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες και διευκρινίσεις με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, τηλ. 210 4101 753, -756, fax: 210 4178 595, e-mail: kodepir@gmail.com, (υπεύθυνοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης και Αλεξία Βλαχογιώργη)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter