ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Από το Υπουργείο Εξωτερικών μας ενημερώνουν ότι στη Λιβύη πρόσφατα τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών από ξένους επενδυτές. Συγκεκριμένα :

Ίδρυση Μικτής εταιρείας

*Με την μορφή κοινοπραξίας σε συνεργασία με Λίβυους, ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1.000.000 δηνάρια (περίπου 600.000 ευρώ), με την καταβολή των 3/10 του ποσού (περίπου 300.000 δηνάρια ή 180.000 ευρώ)

*Το ποσοστό της ξένης συμμετοχής μπορεί να ανέλθει μέχρι το 65%και σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι 80%.

*Με νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ΕΠΕ με ελάχιστο κεφάλαιο 50.000 δηνάρια.

Η μικτή εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιηθεί στους τομείς: κατασκευαστικά-κτιριακά έργα, προϋπολογισμού μέχρι 30.000 δηνάρια, λιανικό εμπόριο και πολλές υπηρεσίες.

Ίδρυση Υποκαταστήματος

Ξένες εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν υποκαταστήματα με άδεια λειτουργίας για 5 χρόνια και ελάχιστο κεφάλαιο 250.000 δηνάρια και μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε: εργολαβίες και έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο, επικοινωνίες, βιομηχανία, τοπογραφία και χωροταξία, προστασία περιβάλλοντος, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γνωμοδοτήσεις, τεχνικές μελέτες και εκπαίδευση, υγεία και αερομεταφορές.

Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να ιδρύσουν γραφείο αντιπροσωπείας στη Λιβύη με σκοπό την διερεύνηση της αγοράς, τη συλλογή στοιχείων, εκπόνηση μελετών, κλπ, αλλά δεν θα μπορούν να υπογράφουν συμβόλαια για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του γραφείου Ο.Ε.Υ. Τρίπολης, www.agora.mfa.grή στο τηλ. 210 3682 765 (αρμόδια κα Α. Σκαφιδάκη)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter