ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως αντιπροσωπευτική Ελληνική εταιρεία, ο Τομέας Κατά της Διαφθοράς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σας προσκαλεί  να συμμετάσχετε απατώντας στο on-line ανώνυμο ερωτηματολόγιο  που θα προσδιορίσει τους κινδύνους διαφθοράς που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις κατά την  άσκηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τα μέτρα που έχουν λάβει για να προστατευτούν.
 
Παρακαλούμε πατήστε εδώ για το ερωτηματολόγιο: Company Questionnaire
 
Με την συμμετοχή σας μπορείτε να διαδραματίσετε ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία μας για την προώθηση της εταιρικής συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, της εκτίμησης κινδύνου διαφθοράς, των   μηχανισμών  υποβολής εσωτερικών αναφορών και της προστασίας πληροφοριοδοτών στον Ελληνικό ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας  Ελλάδας – ΟΟΣΑ, με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης για το σχετικό έργο,   για υποστήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 
 
Η εταιρεία σας θα έχει την ευκαιρία να λάβει μέρος στον διάλογο με τους αρμόδιους φορείς διασφαλίζοντας ότι οι απόψεις σας θα εισακουστούν. Με την συμμετοχή σας μπορείτε να διαδραματίσετε ενεργό και αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία των μελλοντικών κυβερνητικών πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε συναντήσεις διαβούλευσης και σεμινάρια. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο τέλος του ερωτηματολογίου.
 
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τους περιορισμούς στον χρόνο σας και για τον λόγο αυτόν έχουμε συντομεύσει το ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν περισσότερο.
 
Η προθεσμία υποβολής είναι η Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017. Ελπίζουμε να λάβουμε τις απαντήσεις σας μέχρι τότε.
                                                                                                                                                                                          
Παραμένουμε στην διάθεσή σας σχετικώς. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Κα. Κλέρ Λεγκέρ (claire.leger@oecd.org) και την Κα. Χριστίνα Τρεμόντι (kristina.tremonti@oecd.org)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter