Λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα

Θετική για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Επενδύσεων να τροποποιηθεί το άρθρο 39, του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με τη λειτουργία Επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα.

Με την απόφαση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του κλάδου να απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, που προορίζονται για την κατασκευή πλοίων και η απαλλαγή ή η καταβολή του Φ.Π.Α. να κρίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης.

Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter