ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Ερώτηση:
Σε ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο pdf, έχει την επισήμανση ότι τουλάχιστον μία υπογραφή έχει πρόβλημα (Signer's Identity unknown). Τί πρέπει να κάνω;

Απάντηση:
Έχουν γίνει όλα τα βήματα σωστά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά σας. Το συγκεκριμένο μήνυμα το βγάζει λόγω προστασίας, ως προς ποιους θεωρεί ο υπολογιστής σας ως αξιόπιστη αρχή για τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά. Θα χρειαστεί να κάνετε μία φορά τα βήματα που περιγράφονται στην συνέχεια, όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα θα εμφανίζονται κανονικά.
 

Για το Acrobat Reader για να κάνετε "Αξιόπιστο" ένα ψηφιακό πιστοποιητικό χρειάζεται να παραμετροποιήσετε μία "έμπιστη οντότητα", εισάγωντας το δημόσιο κλειδί αυτού που υπογράφει το έγγραφο

Κάνετε δεξί κλικ στο πεδίο της ψηφιακής υπογραφής

Επιλέξτε "Validate Signature"

Κλικ στο κουμπί  "Signature Properties"

Επιλέξτε "signer" tab

Κάνετε κλικ στο κουμπί "Show Certificate"

Επιλέξτε "Trust" tab

Κάνετε κλικ στο κουμπί  "Add to Trusted Identities"

Βάλτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις "trust"  και κάνετε κλικ OK

Κλικ OK

Επιλέξτε "Validate Signature" - Θα πρέπει τώρα να βλέπετε το πράσινο σημάδι ελέγχου (check mark).

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter