Οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές Κατάρ

   
   

Από την Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, για ενημέρωσή των μελών μας, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίεςγια τις οικονομικές και επενδυτικές προοπτικές στο Κατάρ, τους στόχους, τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες, όπως αυτές κατεγράφησαν από την Πρεσβεία μας στην Ντόχα.

Στην επιστολή που απεστάλη στα Επιμελητήρια αναφέρονται τα εξής:

Το Κατάρ είναι το μόνο εκ χωρών ΟΠΕΚ που αξιοποίησε και συνεχίζει να αξιοποιεί, με ευφυϊα, ομολογουμένως, και διορατικότητα,τα τεράστια κέρδη που του αποφέρουν ετησίως οι εξαγωγές σε υγροποιημένο φυσικό αέριο και πετρέλαιο, επενδύοντας όχι μόνο στους συναφείς τομείς της οικονομικής του επιτυχίαςαλλά και στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των υποδομών.

Σχετικά με το τελευταίο, τη μεγαλύτερή τους επένδυση αποτελεί η σχεδιαζόμενη κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, μετρό και μεταφοράς εμπορευμάτων,κοστολογούμενη περί τα 40 δις δολ.ΗΠΑ. Το έργο αποτελείται από 20 διαφορετικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα ανατεθεί σε διαφορετική κοινοπραξία προς εκτέλεση.

Το ίδιο σύστημα ανάθεσης ακολουθεί και η κρατική εταιρεία ύδρευσης και ηλεκτρισμού Kahramaa η οποία σχεδιάζει αύξηση των αποθεμάτων νερού και ενέργειας με ανάθεση δέκα διαφορετικών προς εκτέλεση σχετικών έργων σε αντίστοιχες κοινοπραξίες.

Επίσης. η κρατική εταιρεία Οδικών Έργων Ashgal σχεδιάζει την εκτέλεση τριάντα διαφορετικώνέργων την προσεχή δεκαετία, συνολικού προϋπολογισμού 40 δις δολαρίων ΗΠΑ.

Εν όψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2022, το Κατάρ σχεδιάζει την κατασκευή (μετά το 2015) εννέα σταδίων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10 δις δολ.ΗΠΑ καιήδη προβαίνει στην κατασκευή καινούριων ξενοδοχειακών μονάδων, κτιρίων και οικιστικών συγκροτημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσειςφιλοξενίας ενός τέτοιου αθλητικού γεγονότος.

Το αναβληθέν φιλόδοξο σχέδιο ανέγερσης μιας πρότυπης πόλης στην περιοχή Lusail του Κατάρ με πληθυσμιακή κάλυψη 260.000 ατόμων και εξοπλισμένης με σύγχρονες σχολικές, νοσοκομειακές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου το 2020.

Παρατηρώντας κανείς το Κατάρ από επενδυτική σκοπιά, οφείλει να παραδεχτεί τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό κράτος που δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Θα πρέπει ωστόσονα τονιστούν οι δυσκολίες που ανακύπτουν εξ αυτού ακριβώς του γεγονότος:

1) Ο σκληρός ανταγωνισμός. Οι παγκοσμίου φήμης πολυεθνικές εταιρείες κατασκευών, προμήθειας υλικών, παροχής υπηρεσιών έχουν ήδη όλες ιδρύσει θυγατρικές στη χώρα κυνηγώντας ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι από την τεράστια «πίτα», διαγκωνιζόμενεςστην κυριολεξία, ειδικά κατά το αρχικό στάδιο κατακύρωσης των έργων.

2) Η Πολιτική Καταρινοποίησης (QatarizationPolicy). Στα πλαίσια προώθησης και ενίσχυσης των τοπικών εταιρειών σε τεχνικό και γνωστικό επίπεδο, η καταρινή κυβέρνηση ακολουθεί την εν λόγω πολιτική, η οποία συνίσταταιστην υποχρέωση σύμπραξης των πολυεθνικών εταιρειώνμε τοπικές προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάθεση κάποιου έργου. Ο σχηματισμός κοινοπραξιών δεν είναι ωστόσο, πάντα εύκολος δεδομένου του χαμηλού επιπέδου των περισσοτέρων τοπικών εταιρειών.

3)Η έλλειψη συντονισμού και ενημέρωσης μεταξύ συναρμοδίων Υπουργείων. Έχουν παρατηρηθεί συχνά φαινόμενα ασυνεννοησίας σε κυβερνητικό και κρατικό επίπεδο με αποτέλεσμα σχεδιαζόμενες επενδύσεις να βυθίζονται σε γραφειοκρατικό τέλμα.

4) Η συμμετοχή πολυεθνικών συμβουλευτικών εταιρειώνστιςεπιτροπές των έργων. Ένα παράδειγμα: η Αshgal έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Έργων (ProjectManager) την “KellogsBrownandRoot”, ως Σύμβουλο Σχεδιασμού (DesignConsultant) την εταιρεία Aecomκαι ως Σύμβουλο Κατασκευών (ConstructionConsultant) την εταιρεία ParsonsBrinckerhoff. Κάθε φορά που μία κοινοπραξία κερδίζει την ανάθεση κάποιου έργου της Ashgal, θα πρέπει να λογοδοτείεκτός από την ιδιοκτήτρια εταιρεία και σε όλες τις ανωτέρω. Στη συνέχεια όλες μαζί οι προαναφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τηνεταιρεία CH2MHILL, η οποία έχει αναλάβει την κεντρική διαχείριση των επενδύσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της τελικής έγκρισης και αποπεράτωσης του κάθε έργου από την εκάστοτε επιλεγείσα κατασκευαστική εταιρείακαθίσταται εξαιρετικά διαδαλώδης και χρονοβόρα.

5) Έλλειψη σε οικοδομικές πρώτες ύλες. Τα εγχώρια αποθέματα σε άμμο, χαλίκι και τσιμέντο δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς ειδικά μετά το 2014, οπότε θα πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις από το εξωτερικό.

6) Καθυστερήσεις πληρωμής. Η Πρεσβεία μας έχει γίνει δέκτης σχολίων σχετικά με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που παρουσιάζει η καταρινή πλευρά στην εξόφληση των αναδόχων εταιρειώνπου φτάνουν μάλιστα και σε πολλούς μήνες από την παράδοση κάποιου έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, τηλ. 210 3682 766, fax : 210 3682 771.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter