Παρατάθηκε η προθεσμία εγγραφής στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

Καταληκτική ημερομηνία η 30η Σεπτεμβρίου 2016

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 144531/4225/03-08-2016 ΚΥΑ παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 η προθεσμία υποβολής αίτησης, από τους υπόχρεους, για εγγραφή στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας.


Επισημαίνεται ότι η μη καταχώρηση των υπόχρεων στα αντίστοιχα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρ. 19, παρ. 1,2, του Κανονισμού Ξυλείας.


Οι υπόχρεοι που δραστηριοποιούνται στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια ΒΕΠ, μπορούν να απευθύνονται, ανάλογα με την περιοχή που επιχειρούν στη:
-Διεύθυνση Δασών Πειραιά, Αγ. Διονυσίου 5, τηλ. 210 4124 953 (αρμόδια κα Μ. Γιαννοπούλου)
-Διεύθυνση Δασών Δυτ. Αττικής, Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω, τηλ. 210 5908 977 (αρμόδιος κος Σωτ. Καρπούζας)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter