Πιστοποίηση του ΒΕΠ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

Πιστοποίηση του ΒΕΠ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

 

pistopoiitika letrina

 

     Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, με αρ. πιστοποιητικού 3617727-MC,  από την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με την υποστήριξη και μελέτη του Ειδικού Συμβούλου του Επιμελητηρίου, κου Γιώργου Νικ. Χαλόφτη. Tο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   με την πιστοποίηση αυτήυπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28.05.2010 του ΥΠΟΙΑΝ, με θέμα «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013» και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β΄ και Γ΄, για τη συμμετοχή, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων  του ΕΣΠΑ.

       Στην  προσπάθεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου συνέβαλαν  ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης  και το προσωπικό του Επιμελητηρίου.

     Το Επιμελητήριο μέσα από την πιστοποίηση αυτή θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του προς τα μέλη του καθώς και την υποστήριξη και  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μελών του  

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter