ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,

που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.)

Τρίτη 30  Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00

 

 

20:0020:15

Προσέλευση – Εγγραφές

 

20:1520:30

Χαιρετισμοί:

κ. Ανδριανός Μιχάλαρος,  Πρόεδρος Β.Ε.Π.

 

 

20:3021:30

 

 

 

 

  «Mentoring εργοδοτών και ευαισθητοποίηση – ενεργοποίησή τους σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) – προώθηση των συνεργασιών με τους ωφελούμενους (εν δυνάμει εργαζόμενους και επιχειρηματίες)»

 Εισηγητής: Αθανάσιος Καραγκίκας (Οικονομολόγος-Σύμβουλος επιχειρήσεων-Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ)

 

 

 

 

 

Συντονιστής: κα  Ε.  Γκλεζάκου

 

 

 

 

 

 

Η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter