ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα, «Μαθητεία για τους Αποφοίτους», του Υπουργείου Παιδείας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία έξι (6) ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας.

Στόχος του προγράμματος μαθητείας είναι να στηρίξει τους νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω απασχόλησης στον παραγωγικό τομέα – σε επιχειρήσεις κλάδων που έχουν σχέση με τις σπουδές τους – έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας και να υπάρξει μία καλύτερη εργασιακή πραγματικότητα για όλους.

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης μαθητείας έως 6 μηνώνστον παραγωγικό τομέασε νέους, απόφοιτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΔημοσίωνΕΠΑΛ – Επαγγελματικών Λυκείων και Δημοσίων ΕΠΑΣ – Επαγγελματικών Σχολών του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής – ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.), των τριών τελευταίων σχολικών ετώνγια την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με χορήγηση, από το Υπουργείο Παιδείας, υποτροφίας, συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2007 -2013και θα διασφαλίζει την ασφαλιστική κάλυψη του μαθητευόμενου ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στην επιχείρηση, που υποδέχεται τον μαθητευόμενο απόφοιτο.

Η διάρκεια της Μαθητείας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Οι ημέρες Μαθητείας ορίζονται σε πέντε (5) εβδομαδιαίως και σε κάθε ημέρα η Μαθητεία θα διαρκεί έξι (6) ώρες

Δικαίωμα να συμμετέχουν έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα νυχτερινά κέντρα, οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα να δηλώσουν μέχρι 31 Μαΐου 2012 θέσεις μαθητείας, στην ηλεκτρονική πύλη : www.mathiteia4u.gov.gr. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Γραμματεία του ΥΠΔΒΜΘ, τηλ. 210 3278 010.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter