Πρόσκληση για ανάθεση Δράσεων στο πλαίσιο της ΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Πρόσκληση για την ΑΣ ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

1η Θεση

Α) Για τη Σύσταση Διοικητικού Κέντρου για το συντονισμό της δικτύωσης της δράσης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης ανέργων για την προώθηση στην απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων» στις εγκαταστάσεις των εταίρων (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΥΞΙΔΑ) ζητά ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Το Διοικητικό Κέντρο θα έχει Υπεύθυνο λειτουργίας, ο οποίος θα συγκεντρώνει καθημερινά με προκαθορισμένη λίστα εργασιών (check list), τις ενέργειες που θα έχουν πραγματοποιηθεί και θα τις καταχωρεί σε ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός απόδοσης του έργου από τα call center και τα Παρατηρητήρια των εταίρων σύμφωνα με την ΣΑΥΜ. Στο τέλος κάθε μήνα, θα συντάσσεται μια περιεκτική έκθεση απόδοσης (Reporting) με ποιοτικές παρατηρήσεις από τον παραπάνω εταίρο και θα διανέμεται στους υπόλοιπους.

  • Αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα:

ð  Χωροταξική συγκέντρωση του έργου της δικτύωσης.

ð  Κεντρικός έλεγχος της πορείας της δικτύωσης του έργου.

ð  Αυτόματη αλληλοενημέρωση των στελεχών που εμπλέκονται, στην καθημερινή ροή εργασιών.

ð  Συνεχής αξιολόγηση της πορείας της δικτύωσης του έργου βάσει ποσοτικών στοιχείων.

ð  Διασφάλιση σταθερής και τυποποιημένης ενημέρωσης των εταίρων (μηνιαία).

ð  Συγκεντρωμένη γνώση και πληροφόρηση.

ð  Σαφήνεια στο σημείο αναφοράς του έργου για τους εταίρους, τους προμηθευτές και συνεργάτες, τις διεθνείς σχέσεις, τον  εγχώριο Τύπο.

 

2η θέση

Β) Προσωπικό για τη στελέχωση του Τηλεφωνικού Κέντρου Στο Διοικητικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά καθώς επίσης στο Δήμο Σαλαμίνας και στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά θα συσταθούν κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) της ΑΣ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ». Αποστολή του Τηλεφωνικού Κέντρου θα είναι η αμφίδρομη τηλεφωνική επαφή των εταίρων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ανά περίπτωση (κυρίως με τους εν δυνάμει ωφελούμενους) και στο αρχικό στάδιο του έργου. Κύριο αντικείμενο του Τηλεφωνικού Κέντρου, αρχικά θα είναι, η τηλεφωνική ενημέρωση όσων εκδηλώνουν ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερα για το έργο. Θα αφιερωθούν δυο τηλεφωνικές γραμμές (τα νούμερα των οποίων θα αναγράφονται στο επικοινωνιακό υλικό) και μια γραμμή fax.

  • Αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα:
  • Μεθοδολογία υλοποίησης:
  1. Λήψη κλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Ενημέρωση για κάθε πτυχή του έργου.
  3. Διακίνηση αιτήσεων και λοιπού έντυπου υλικού.
  4. Συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στατιστικών σχετικών με τις τηλεφωνικές επαφές.
  5. Εκτέλεση τηλεφωνικών ενημερώσεων (καμπάνιες) και γνωστοποιήσεων του έργου.
  6. Διαχείριση ηλεκτρονικής και παραδοσιακής αλληλογραφίας.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λαμβάνει τηλεφωνήματα σε ορισμένη εξαρχής ώρα. Σε περίπτωση αυξημένης ροής τηλεφωνημάτων, θα ενισχυθεί το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (η ηλεκτρονική διεύθυνση θα αναγράφεται στο επικοινωνιακό υλικό).

3η θέση

Γ1) Διοργάνωση Forum και ανοιχτών διαλόγων με αντικείμενο την ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, τις Καλές Πρακτικές στην απασχόληση και τις συμπράξεις

Γ2) Διοργάνωση ημερίδων με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων, κοινωνικών εταίρων, ΟΤΑ, επιχειρηματιών, οργανώσεων, κλπ

 

4η θέση

Ε) Συμβουλευτική υποστήριξη και Mentoring των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter