Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος βαθμολόγισης για τη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-Β΄ Κύκλος"

Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος βαθμολόγισης για τη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-Β΄ Κύκλος"

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter