Πρόγραμμα «Μεταποίηση και Εμπορία» του Ε.Π. Αλιείας

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Μεταποίηση και Εμπορία» του Ε.Π. Αλιείας (ΕΠΑΛ) τουΕΣΠΑ 2007 – 2013, Μέτρο 2.3, στο οποίο δικαίωμα έχουν να συμμετάσχουν ατομικές επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρίες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

Επενδύσεις που εντάσσονται στοπρόγραμμα αφορούν: τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη (Δράση 1) καθώς και την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας (Δράση 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 24.088.800 ευρώ και τα επενδυτικά σχέδια θα ενισχυθούνκατά 20% έως60%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 ευρώέως 5 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα υποβάλλουν τις αιτήσεις με πλήρη φάκελο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα) έως την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και στην Δ/νση Αλιείας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, τηλ. 213 1602 668 (αρμόδια κα Κων/να Παππά), Μ. Μπότσαρη 7 & Ψαρών, Δραπετσώνα.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter