Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΕΠ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν καθημερινά τον αγώνα επιβίωσης καθώς η οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η Ελλάδα αντανακλά, σε σημαντικό βαθμό, την κατάρρευση του μοντέλου  οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Η ανάγκη να τονωθεί ο Επιμελητηριακός θεσμός για ουσιαστική και αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Το Επιμελητήριο δεν αποτελεί  έναν  ακόμη εισπρακτικό μηχανισμό, στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε την ετήσια συνδρομή, προκειμένου να έχουμε σε ισχύ το πιστοποιητικό ενημερότητας, που θα μας επιτρέπει την απρόσκοπτη άσκηση της  επαγγελματικής  μας δραστηριότητας.

Ο πραγματικός ρόλος του Επιμελητηρίου μας, σύμφωνα και με τον νομοθέτη, είναι η προστασία και ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας  και  των επαγγελμάτων. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό ή άλλο θέμα,  που απασχολεί τα μέλη του καθώς και  η συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού και έργων υποδομής. Η μεθόδευση,  μέσω προωθητικών ενεργειών, εμπορικών αποστολών και συναντήσεων και  κλαδικών εκθέσεων για την ανάπτυξη του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τα μέλη του.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά  απαριθμεί περισσότερα από 15.000 μέλη όλων των παραγωγικών κλάδων, που συνεισφέρουν σημαντικά στην Ελληνική οικονομία και αξίζουν πράγματι μια καλύτερη αντιμετώπιση.  Οφείλουμε, λοιπόν, και αυτό θα επιδιώξουμε, ένα ανανεωμένο κ ισχυρό Επιμελητήριο που θα προσφέρει ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη του με σκοπό να αναδείξουν και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα .

Η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου έχει θέσει σαν αρχή  την χάραξη  νέας αναπτυξιακής στρατηγικής μετασχηματισμού, στήριξης και αναβάθμισης του μεταποιητικού κλάδου στην Ελλάδα καθώς  και την εφαρμογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού πλάνου για τη μεταποιητική βιομηχανία της χώρας που θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την επίτευξη μιας βιώσιμης αναπτυξιακής δυναμικής όχι μόνο για  την ίδια τη μεταποίηση αλλά και για την οικονομία συνολικότερα.

Όραμα μας, μια ισχυρή ΜΜΕ, με  ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις, για αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και σύνδεσης της με την παραγωγή, και ενίσχυση  της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με  εφαρμογή Σύγχρονων Τάσεων και Πολιτικών.

Για την επίτευξη των στόχων μας θα συνεργαστούμε στενά  με όλα τα Επιμελητήρια της χώρας  και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ.),  προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα και να τα προωθήσουμε για επίλυση. Ειδικά τώρα που οι καιροί είναι εξαιρετικά δύσκολοι, τα λουκέτα τείνουν να γίνουν χιονοστιβάδα και  οι, ακόμη, λειτουργούσες  επιχειρήσεις  έφτασαν, πλέον,  σε οριακό σημείο.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά συνεχίζει το έργο του με στοχευμένες ενέργειες υποστήριξης των ΜΜΕ  για να χτίσουμε ένα ισχυρό, δυναμικό και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter