Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 705/16-5-2018)

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Πρότασης Συνεργασίας για υπηρεσίες α) «GDPR Compliance » & β) Εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά»,στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής-συμμόρφωσης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/4/2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»

GDPR_1.pdf

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter