Πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις

Ξεκίνησεστις 6 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων προκειμένου να προσλάβουν άνεργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000 που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση θα διαρκέσει 24 μήνες. Ειδικότερα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως και 35 ετών και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.Δεν εντάσσονται άνεργοι που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr , όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter